TÂN THỦ TƯỚNG CANADA

Monsieur le Premier Ministre,

Nous nous permettons de partager notre joie à votre réussite triomphale au poste de Premier Ministre du Canada.

Nous sommes très touchés de votre sensibilité à porter votre regard sur notre Drapeau du Vietnam libre menant le combat au respect des Droits de l’Homme.

Nous en sommes convaincus que votre Mandat de Premier Ministre apportera un nouveau souffle de vie aux citoyens du monde Paix et Bonheur.

Vice Président Tran Quoc Huy

Contact Résidence Marguerites
06 rue de la Clairière
02700 Tergnier
France
Tel 33 6 42 68 82 85

Phỏng Dịch

THƯ CHÚC MỪNG TÂN THỦ TƯỚNG CANADA
của
LỰC LƯỢNG QUỐC DÂN DỰNG CỜ DÂN CHỦ

Kính gởi Tân Thủ Tướng Canada Justin Trudeau,

Chúng tôi chân thành chia sẻ niềm vui chung trước chiến thắng vẻ vang của Vị tânThủ Tướng.

Chúng tôi vô cùng xúc động khi nhìn thấy trên vai ông quàng Lá Cờ Việt Nam một biểu tượng của Tự Do Nhân Quyền và Dân Chủ.

Chúng tôi tin tưởng sâu xa là chiến thắng vĩ đại này sẽ mang lại một hơi thở mới là niềm tin và hy vọng không riêng cho người công dân Canada mà còn cho tất cả công dân yêu chuộng Tự Do
Nhân Bản và Nhân Quyền trên toàn thế giới.

Trân trọng
Trần Quốc Huy
Phó Chủ Tịch Lực Lượng Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ


Kính thưa Qúy Thính giả
Vì nhu cầu Phát Thanh về Quốc Nội
RADIO TOÀN DÂN CỨU NƯỚC

LOGO RADIO
Phát Thanh từ 6 giờ sáng đến 18 giờ chiều Việt Nam
Kính Mời Qúy Vị
vào những Link Dưới Đây
Theo Dõi
RADIO TOÀN DÂN CỨU NƯỚC

https://www.radionomy.com/fr/search/index?query=TOANDANCUUNUOCVIETNAM
http://streaming.radionomy.com/TOANDANCUUNUOCVIETNAM

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI LẮNG NGHE
RADIO TIẾNG NÓI LỰC LƯỢNG QUỐC DÂN

Từ 18 giờ đến 6 giờ sáng giờ Việt Nam
Trân Trọng kính mời Qúy Vị Thính giả cùng theo dõi
https://www.radionomy.com/fr/radio/lucluong-quocdan-dungco-danchu/index
Lực Lượng Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ

Publicités