PHAM TRAN ANHKính Thưa Quý vị,

Ngay từ khi còn là một sinh viên mới tập tễnh bước lên ngưỡng cửa Đại Học, với nhiệt huyết của một thanh niên yêu nước, tôi đã tìm những sách vở viết về chính trị nhập môn cùng với những học thuyết, tư tưởng Dân Chủ tự Do. Tôi rất thích quyển Tư Tưởng Dân Chủ Xã hội của LS Nhuệ Hồng và được biết Đức Huỳnh Giáo Chủ qua Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng.

Sau ngày mất nước, tôi thành lập Mặt Trận Người Việt Tự Do Diệt Cộng Phục Quốc bị nhà cầm quyền CS bắt ngày 3-7-1977 và ngày 3-8-1978 họ đưa tôi ra cái gọi là Tòa Án Nhân Dân Tỉnh Lâm Đồng và xử bản án chung thân vì hoạt động Lật đổ chế độ CS. Sau gần 7 năm bị cùm 2 chân, tôi được đưa về trại tù Z30A, tại đây như một thiên duyên tôi được gặp nhân sĩ Trần Hữu Duyên, CT Ủy Ban Bảo Vệ Phật Giáo Hòa Hảo, người bị 14 lần vào tù ra khám, kể cả bản án tử hình thời đệ nhất Cộng Hòa.

Nhân sĩ Trần Hữu Duyên là người thân cận với Đức Thầy, người đã đưa Đệ tứ Sư Đoàn cùng với Đức Thầy lên dự mít ting biểu dương lực lượng tháng 9 năm 1945 tại nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn… Nhân sĩ Trần Hữu Duyên mà tôi thường gọi là “Anh Tư”, ngày nay đã ra người thiên cổ nhưng lòng yêu nước, ý chí và nhiệt tình của nhà Cách Mạng Lão Thành “Một Đời Vì Nước Vì Dân” không bao giờ tôi có thể quên được. Tôi cũng không thể nào quên những nhân sĩ Hòa Hảo đã từng sống chết với nhau trong ngục tù Cộng Sản như nhân sĩ Ba Đấu, nhân sĩ Bảy Khánh, Ông Tư… nay chỉ còn mấy tu sĩ Phật Giáo Hòa Hảo như Đoàn văn Huynh (Lục Huynh), Lê Minh Triết…

Sau này, khi vận động thành lập Đại Hội Diên Hồng Thời Đại tôi được tiếp xúc với Nhân sĩ Lê Quang Liêm Hội Trưởng Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy, một nhà Cách mạng Lão thành một đời vì dân vì nước. Hôm nay, nhân Đại Lễ Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ Lần thứ 97, tôi xin cúi đầu đảnh lễ Đức Thầy và với tư cách một người nghiên cứu lịch sử tôi xin trình bày ý nghĩ trung thực của tôi về Đức Thầy và Việt Nam Dân Xã Đảng.

Thưa quý vị, Lịch sử Việt là lịch sử của sự thăng trầm nổi trôi của vận nước kể từ khi lập quốc cho đến ngày nay. Dân tộc Việt đã trải qua gần 1 ngàn năm đô hộ của giặc Tàu, gần một trăm năm nô lệ giặc Tây và gần 2/3 thế kỷ nô dịch văn hóa ngoại lai của chủ nghĩa Cộng Sản. Trong suốt trường kỳ lịch sử, Hán tộc luôn luôn chủ trương xâm lược tiêu diệt Việt tộc bằng mọi giá, ngay cả sau khi Việt tộc đã giành lại độc lập tự chủ.

Chiến thắng Bạch Đằng Giang lịch sử của Ngô Quyền mở ra một thời kỳ Độc lập tự chủ của dân tộc. Sau hơn một ngàn năm độc lập với các triều đại Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn thì thực dân Pháp lại vào xâm chiếm nước ta. Vận mệnh dân tộc Việt trải qua nhiều thăng trầm dâu bể, hết gần một ngàn năm chịu nô lệ của giặc Tàu lại đến gần trăm năm đô hộ của giặc Tây.

Trong khi toàn dân đang đấu tranh giành độc lập thì đảng Cộng Sản Việt Nam đã lợi dụng công cuộc đấu tranh giành độc lập, núp dưới danh nghĩa kháng chiến để bành trướng chủ nghĩa Cộng sản nô dịch dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng Sản Việt gian đã đưa dân tộc Việt vào thế khốn cùng nhất trong lịch sử Việt. Hàng triệu đồng bào Việt Nam đã hy sinh oan uổng cho sự bành trướng của chủ nghĩa Cộng Sản, hàng triệu đồng bào đã phải bỏ nước ra đi tìm tự do. Một đất nước Việt Nam độc tài toàn trị, nghèo nàn chậm tiến nhất thế giới đang từng bước trở thành một Tân Cương, một Tây Tạng thứ hai trong lịch sử bành trướng xâm lược của đế quốc Trung Cộng.

Kể từ khi thành lập đảng CS Việt gian đã đưa dân tộc Việt Nam vào tình trạng khốn cùng nhất trong lịch sử. Chính Hồ Chí Minh rước voi Mác Lê về giày mả Tổ Hùng Vương, cõng rắn độc Trung Cộng về cắn gà nhà Dân Tộc. Trong cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc, đã xuất hiện 2 nhân vật siêu vượt, thiên tài của lịch sử Việt siêu việt cả về tư tưởng lẫn nhiệt tình yêu nước. Đó là Thái Dịch Lý Đông A với tư tưởng chủ đạo DUY DÂN và Đức Huỳnh Giáo Chủ với Tư Tưởng DÂN CHỦ XÃ HỘI.

Trên phương diện tâm linh, Đức Huỳnh Giáo Chủ được xem là Hóa Thân của Chư Phật nên ngay khi còn là một thanh niên, Đức Huỳnh Giáo chủ đã khai sáng PGHH như đạo Phật Việt Nam theo đúng chánh pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni vào ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão nhằm ngày 4 tháng 7 năm 1939, thành lập Việt Nam Phật Giáo Liên Hiệp Hội tháng 4 năm 1945, thành lâp Việt Nam Dân Xã Đảng ngày 21 tháng 9 năm 1946.

Lòng yêu nước vô biên của Đức Thầy cũng như của lãnh tụ Lý Đông A đã được toàn thể đồng bào Việt Nam yêu nước nhiệt liệt hưởng ứng, tin theo nên tập đoàn Việt gian Cộng sản với thủ đoạn gian manh, quyết độc chiếm phong trào kháng chiến để bành trướng chủ nghĩa CS nên chúng đã thủ tiêu tiêu 2 lãnh tụ quốc gia yêu nước chân chính cùng với hàng ngàn đảng viên Quốc Gia và Tín đồ Hòa Hảo yêu nước.

Sự kiện ngay từ 21-6-1946 mà Đức Thầy đã thành lập Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng, lấy Tư tưởng Dân chủ Xã Hội làm chủ đạo ngay từ nửa đầu thế kỷ thứ 20 là một việc làm cách mạng của một con người cách mạng siêu vượt. Ngay cả bây giờ ít người trong chúng ta hiểu rõ về tư tưởng Dân Chủ Xã Hội.

Điểm đầu tiên mà chúng ta phải phân biệt là tư tưởng Dân Chủ Xã hội là một tư tưởng tiến bộ khác hẳn với cái gọi là xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa CS. Trước thảm họa “Thù Trong-Giặc Ngoài” , Chúng ta phải hoàn thành một cuộc Cách Mạng Dân Tộc để Cứu Quốc. Sau khi chế độ CS sụp đổ, chúng ta phải hoàn thành cuộc cách mạng Dân Chủ Xã Hội để Kiến Quốc và Hưng Quốc, bảo đảm thành quả của tự do, xây dựng một đất nước Việt Nam Phú-Cường, Nhân Dân Việt Nam sung túc An lạc.

Nhân dân Việt Nam chúng ta đã trải qua một giai đoạn khốn khó bi thương nên nhiệm vụ của những người yêu nước thương dân là phải nâng cao Dân trí, cải thiện Dân sinh, thực thi Dân chủ, Tôn trọng Nhân Quyền và Phục Hưng Dân Tộc. Chúng ta phải xây dựng một xã hội Việt Nam mới, một xã hội Dân chủ « Công Bằng và Tiến Bộ », một mặt tiết chế tư bản, nâng cao giới nghèo để giảm thiểu sự cách biệt giữa kẻ quá giàu và người quá nghèo, tạo cơ hội đồng đều trong cuộc sống, bảo đảm mức sống tối thiểu cho mọi người dân đúng theo tư tưởng Dân Chủ Xã Hội mà Đức Thầy đã đề xướng từ hơn nửa thế kỷ trước.

Thưa quý vị, suốt cuộc đời tôi luôn sống theo lý tưởng của Đức Thầy và nhớ nằm lòng ấy vần thơ nhập thế của Đức Thầy, một “Bồ Tát” yêu nước Thương Dân, Cứu Đời Cứu Đạo:

“ Thấy Dân thấy Nước nghĩ mà đau.
Quyết rứt cà sa khoác chiến bào.
Đuổi bọn xâm lăng gìn đất nước,
Ngọn cờ độc lập phất phơ cao”

Thưa quý vị, ngày giờ sụp đổ của chế độ CS Việt gian bất nhân Hại dân bán nước không xa. Trong tinh thần đó, chúng ta Đoàn kết nắm chặt tay nhau, đặt quyền lợi của Dân tộc lên trên hết để tạo thành một ‘Tổng Lực’ để ‘Diệt Kẻ Nội Thù-Chống quân xâm lược’ theo lời kêu gọi của Đức Thầy.

Sau hơn 41 năm, chúng ta đã có một Tiếng nói Liên Kết giữa Đồng bào trong nước và Hải ngoại đó là sự thành hình của HỘI ĐỒNG LIÊN KẾT QUỐC NỘI HẢI NGOẠI VIỆT NAM để thống nhất hành động, tạo thành Tổng Lực đấu tranh giải thể bạo quyền đáp ứng nguyện vọng của toàn dân trong giờ phút trọng đại của lịch sử này.

Trân trọng kính chào Quý vị

PHẠM TRẦN ANH

Publicités